HÖJ KOMPETENSEN OM

GDPR

I HELA FÖRETAGET.

NY, SMART
UTBILDNING
I MOBILEN.

nöjd kund garanti gdpr

Allt ni behöver veta om den nya Dataskyddsförordningen,
smidigt förpackat i varje medarbetares mobil. Välj mellan
expert- och grundnivå eller prova en gratis demo.

GDPR-kursen är producerad i samarbete med SWEDMA. branschorganisationen för direkt- och datadriven kommunikation.

gdpr mobil app kurs

Varför just den här kursen?


Kursen ger er kunskap om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar hela er organisation och vad som måste åtgärdas. Ni får handfasta råd, praktiska checklistor, text- och dokumentmallar.

Dessutom får medarbetarna svar på de 77 vanligaste frågorna i Dataskyddsförordningen – allt samlat i en MobilApp som man alltid har tillgänglig.

VARFÖR UTBILDNING
VIA MOBILEN?

Ni slipper kostsamma seminarier eller kursgårdar. Istället låter ni medarbetarna studera i sin egen takt. När de vill. Var de vill. Har de några minuter över, så kan de passa på att lära sig mer om GDPR.
Samtidigt har du som ansvarig full kontroll över vem som tar del av utbildningen och när.

gdpr kurs mobil app bild
gdpr-kurs-mobil-mobil-app

VEM BEHÖVER GÅ KURSEN?

För att kunna följa regler, måste man först känna till dem. Eftersom hanteringen av personuppgifter i ett företag sker överallt så behöver kunskapen om GDPR spridas i HELA organisationen.

Vilka är konsekvenserna
om man inte följer nya förordningen?

Företag som bryter mot lagen riskerar höga sanktioner och skadestånd, i värsta fall böter 
upp till 200 miljoner kronor.

Mattias Grundstrom gdpr

VEM STÅR BAKOM
UTBILDNINGEN?

Utbildningen är framtagen av branschorganisationen SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association), tillsammans med utbildningsverktyget Moblrn. Den ger en heltäckande utbildning i GDPR för både medlemsföretag och för företag i andra branscher.

Bolagsjuristen Mattias Grundström, med över 10 års erfarenhet av ämnet via både Konsumentverket och EU-arbete i Bryssel, är din ledsagare. Till sin hjälp har han Professor G.D.P.R, en animerad specialist som på ett lättsamt sätt förklarar olika begrepp.

 

VARFÖR TVÅ NIVÅER?

Expertnivån riktar sig till ledningsgrupper, IT-specialister, jurister och dataskyddsombud som behöver veta ALLT om den nya Dataskyddsförordningen.

Grundnivån riktar sig till alla andra på företaget som
behöver veta det VIKTIGASTE om GDPR för att kunna agera rätt i sitt dagliga arbete.

Bulldog gdpr kurs mobil app

BESTÄLLNING

Vi återkommer med orderbekräftelse och information om inloggning.

EXPERTNIVÅ

”Bli proffs på GDPR”

För beslutsfattare, blivande DPO.er, ledningsgrupper och IT-ansvariga.

 • Totalt ca 5 timmars studietid
 • 177 mikrolektioner (30 sek – 3 min)
 • PUL-Quizz
 • Testa-dig-själv-frågor
 • 14 utbildningsvideos
 • Examen och diplom

Pris 1-4 deltagare
3 995 kr per deltagare

Pris 5 deltagare eller fler
1 995 kr per deltagare

GRUNDNIVÅ

”GDPR på 180 minuter”

För alla som behandlar personuppgifter i en organisation.

 • Totalt ca 2,5 timmars studietid, uppdelat i fem halvtimmar
 • 100 mikrolektioner (30 sek – 3 min)
 • 10 utbildningsvideos
 • Testa-dig-själv-frågor

Pris 1-4 deltagare
1 995 kr per deltagare

Pris 5 deltagare eller fler
995 kr per deltagare
 

GRATIS DEMO

För alla som är osäkra på hur mikrolärande i mobilen fungerar i praktiken.

Du får prova hur både pedagogik och teknik fungerar, samtidigt som du får en känsla för innehållet i kursen.

0 kr

 

BESTÄLL DEMO HÄR
EXPERTNIVÅ

”Bli proffs på GDPR”

För beslutsfattare, blivande DPO.er, ledningsgrupper och IT-ansvariga.

 • Totalt ca 5 timmars studietid
 • 177 mikrolektioner (30 sek – 3 min)
 • PUL-Quizz
 • Testa-dig-själv-frågor
 • 14 utbildningsvideos
 • Examen och diplom

Pris 1-4 deltagare
3 995 kr per deltagare

Pris 5 deltagare eller fler
1 995 kr per deltagare

GRATIS DEMO

För alla som är osäkra på hur mikrolärande i mobilen fungerar i praktiken.

Du får prova hur både pedagogik och teknik fungerar, samtidigt som du får en känsla för innehållet i kursen.

0 kr

 BESTÄLL DEMO

GRUNDNIVÅ

”GDPR på 180 minuter”

För alla som behandlar personuppgifter i en organisation.

 • Totalt ca 2,5 timmars studietid, uppdelat i fem halvtimmar
 • 100 mikrolektioner (30 sek – 3 min)
 • 10 utbildningsvideos
 • Testa-dig-själv-frågor

Pris 1-4 deltagare
1 995 kr per deltagare

Pris 5 deltagare eller fler
995 kr per deltagare
 

gdpr-kurs-mobil-bild-thin

(*) = Obligatorisk uppgift

EXEMPEL PÅ KURSINNEHÅLL:

ALLMÄNT

Bakgrund och syfte med GDPR
Skillnader mellan GDPR och PUL
Vad är en personuppgift?
När behandlar man personuppgifter?
Vad innebär känsliga personuppgifter?
Vad innebär att vara personuppgiftsansvarig?
Vad gäller för personuppgiftsbiträden?
När behövs dataskyddsombud?
Samtycke enligt GDPR?
Personuppgiftsincident
Integritetsskydd
Psedonymisering
Automatiserat beslutsfattande
Profilering och kryptering
Laglig grund för behandling av 
personuppgifter
Exempel på samtycke, fullgörande av 
avtal, rättslig förpliktelse och 
intresseavvägning
De nya informationskraven på företag
Vilka rättigheter har de registrerade?
Överföring av personuppgifter
Säkerhet, incidenter och skadestånd
Vilken rapporteringsskyldighet till 
myndigheterna föreligger?
Vilka krav på dokumentation, konsekvens- 
analys och incidentrapportering, ställs?
Vilka säkerhetskrav gäller?
Behandling av personuppgifter utomlands?
Påföljder vid överträdelser av GDPR?
Hur påverkas marknadsföring av GDPR?
Vilka är de praktiska konsekvenserna av 
Dataskyddsförordningen?
Hur ska vi börja?
Vilka steg behöver vi ta?
Vilka uppgifter får arbetsgivaren registrera vid rekrytering?
Vilka uppgifter får arbetsgivaren spara då en anställning upphör? Hur länge får uppgifterna sparas?
Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter om de anställda på företagets webbplats?
Är kommunala bolag och landstingsägda bolag skyldiga att utse ett dataskydds- ombud?
Hur förbereder du din organisation för GDPR?
Vilka ”lagliga grunder” ska organisationen basera 
hanteringen på?
Måste det göras en risk- och konsekvens- 
bedömning av all hantering av 
personuppgifter?
Vilken info måste jag ge till de som är 
registrerade i våra system?
Hur ska vi hantera personuppgifter om 
barn?

INTERNET & PUBLICERING

Kan man använda analysverktyget Google Analytics för att ta fram besöksstatistik på sin webbplats?
Vilka uppgifter om sina elever kan en skola publicera på sin webbplats?

KUNDREGISTER

Vad får ett kundregister innehålla?
Hur länge får uppgifterna i ett kundregister 
sparas?
Är det tillåtet att registrera en kunds vanor 
eller fritidsintressen?

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Kommer den personuppgiftsansvarige och ett anlitat personuppgiftsbiträde att bli solidariskt skadeståndsansvariga?
Kan ett personuppgiftsbiträde anlita ett underbiträde?

PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

Vad menas med en personuppgiftsincident (data breach på engelska)?
Kommer den personuppgiftsansvarige och ett anlitat personuppgiftsbiträde att bli solidariskt skadeståndsansvariga?

TEKNISKA KRAV

Måste vårt system logga alla ”parter” som hämtat uppgifter ur systemet?
Måste IT-systemet hålla reda på den lagliga grunden för all behandling?
Måste IT-systemet kunna hålla koll på varifrån personuppgifter kommer och hur de uppdateras?
Hur påverkar ”privacy by design” vårt IT- system?

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Överförs personuppgifter till tredje land om de publiceras på Internet?
Hur vet jag om dataskyddsnivån i ett land är adekvat eller inte?
Vilka är de ”särskilda situationer” när personuppgifter får föras över till tredje land?
När krävs ansökan eller anmälan till Datainspektionen?