Microlearning Insight

Filter
15 May

10 tillfällen när mikrolärande i mobilen är rätt

Posted by Anders Börde

1. När en ny produkt ska ut på marknaden och säljarna inte hunnit med

Vi vet alla att mycket marknadsföring kan vara bortkastade pengar om inte säljarna på fältet har koll på produktens fördelar jämfört med konkurrenternas. Ett bra tips är att skapa top of mind runt din nya produkt ute hos säljkåren innan du spenderar stora pengar på extern marknadsföring.

En fördel med mobile learning är att utvecklingstiden är mycket kortare än för annan sorts utbildning. Du kan därmed korta ned tiden från beslut till genomförd utbildning. Du blir mer snabbfotad och kan korta ned ”time to market” för era produkter.

2. När du köpt nytt IT system men ingen använder mer än 10 % av funktionerna

Om du har en Iphone har du kanske lagt märke till att det ibland dyker upp notiser om funktioner du kanske inte känner till. Många företag som säljer komplexa system och verktyg (analoga som digitala) skulle tjäna på att portionera ut användartips. Ju mer nytta användaren får av verktyget desto nöjdare blir hen med produkten.

Mikrolärande är ett verktyg som kan användas just i detta syfte, för både externt och internt bruk. Genom att portionera ut tips och råd löpande till kunder och användare kan du få upp adoption rate för era produkter och tjänster. Du kan också få bra insikter om hur kunderna använder din produkt, genom att lägga in frågor i dialogen.

 3. När dina medarbetare inte har tid

Många hävdar att en modern medarbetare borde ägna flera timmar i veckan åt kompetensutveckling. Verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Tiden räcker helt enkelt inte till, vilket får till följd att många medarbetare stagnerar i sin utveckling.

Med mikrolärande i mobilen kan medarbetaren utnyttja lediga stunder (mobile moments) och tillgodogöra sig utbildning som annars inte skulle bli av. Kortfattat och regelbundet lärande, är också bevisligen mer effektivt än allt på en gång.

 4. När du tvekar över en dyr utbildning för en medarbetare som snart kanske slutar

Hur mycket får det kosta att utbilda en nyanställd? En traditionell utbildning under arbetstid kräver många timmar både av den anställde och av den som utbildar. Logistik och planering tar också tid. Räknar du ihop total resursåtgång så kan kostnaden bli hög för en medarbetare som kanske ändå slutar inom ett år eller två.

Mobile Learning är ett alternativ som kräver mindre resurser. Ett modulbaserat mobilt onboardingprogram för nyanställda kan återanvändas gång på gång. Det blir mer kostnadseffektivt och gör medarbetarna produktiva snabbare.

5. När läroportalen behöver väckas till liv för att ingen hittar dit

Mikrolärande i mobilen ska inte ersätta allt bra utbildningsmaterial du redan har i din läroportal. Det handlar snarare om att använda mobilen till att marknadsföra, skapa engagemang och incitament för att dina medarbetare ska hitta in i läroportalen.

I en app för mobilt lärande kan du ha uppmaningar och instruktioner i stil med: ”Nästa vecka ska du göra modul nummer 6 på läroportalen. Titta på filmen och diskutera med dina kollegor. Vi hörs i appen för reflektionsfrågor och nya poäng om en vecka.

Skärmavbild 2017-05-15 kl. 21.35.33

6. När konferens blir för dyrt

Lunch och övernattning kan vara trevligt och bra för gemenskapen. Däremot kan seminarier under flera dagar bli mycket kostsamma.

Ett bra alternativt är att istället genomföra en koncentrerad endagsutbildning tillsammans. Den kompletteras utmärkt med ett digitalt lärande via mobilen, både före och efter själva utbildningen. I många fall kan den lösningen vara bättre både för ekonomin och inlärningen.

7. När det måste vare enkelt att modellera om och köra igen

Det tar ofta tid att utveckla utbildningar och inte sällan behöver man modifiera befintliga, vilket kan vara kostsamt och ta tid.

Med mikrolärande kan du enkelt dela upp en utbildning i mindre bitar. Det har många fördelar. En av dem är att modulerna enkelt kan kombineras på flera sätt och bli till nya unika utbildningar. Att rigga en ny utbildning går snabbt när grunden redan finns.

8. När du inte kan vänta i 3 månader. . . 

Mikrolärande passar när det är snabba ryck och du vill få ut information och kunskap snabbt för att ta vara på en möjlighet. Din produkt är kanske redan på väg ut i butikerna.

Din kundtjänstavdelning kanske snabbt behöver få viktig information eller utbildning för att kunna hantera en situation som orsakar kundklagomål. Du kanske är en ledare som inser att det ni verkligen skulle behöva säkerställa att akuta direktiv och målsättningar blir kända i er organisation.

Med mobile learning kan du snabbt skapa och få ut information eller en utbildning. Det är mätbart så att du får kvittens på vilka som tagit till sig informationen och vilka som inte gjort det.

9. När du vill positionera dig som en modern arbetsgivare

Det finns många faktorer som avgör var dagens medarbetare vill jobba. Att företaget visar innovationsvilja och nytänk är en viktig faktor för att kunna locka unga sökande.

Att köra utbildningarna i mobilen är nu på väg in i många företag och ser vi lite framåt i tiden kommer det att vara en naturlig del inom kompetensutveckling av medarbetare. Man kan lika gärna hoppa på tåget nu.

10. När medarbetarna tycker att utbildning är tråkigtSkärmavbild 2017-05-15 kl. 09.49.36

Mobile Learning har visat sig vara effektivt för att förbättra medarbetarnas prestation och resultat. På ett sätt som uppskattas väldigt mycket av mottagarna. Här är några uttalanden av deltagare i mobilt lärande :

”Enkel inlärning, man har alltid appen till hands och slipper krångel med inloggning och tillgång till en dator.”

”Att man lär sig mycket nytt samtidigt som man har kul.”

”Jag som inte loggar in på datorn dagligen tycker det är perfekt att få det i mobilen.”

”Jag gör den när det passar mig”

”Smidigt att man kan göra den när man själv har tid.”

“Det är flexibelt, man sitter inte i en sal och dammar. Utan hinner jobba emellan”

 

Vill du få konkreta idéer om mikrolärande i mobilen specifikt för ditt företag?

Kontakta oss för inspiration och demo av Moblrn verktyg och appar.

Anders Börde, VD och Grundare

Mail: anders@moblrn.com

Mobil: 0733099003

Want to know more?

Interested in mobile microlearning and how we can help you to get started !