Microlearning Insight

Filter
22 Feb

Mikroutbildningar i 4 svenska företag

Posted by Anders Börde

Mikroutbildningar via mobilen har visat sig vara ett effektivt sätt att ”få det att hända”.

Fler och fler företag börjar använda denna utbildningsmetod. Helt enkelt för att det är enkelt, smidigt och löser ett problem när information snabbt ska ut till rätt personer.

I denna bloggpost ger vi några aktuella exempel på hur fyra svenska företag drar nytta av mikroutbildningar på olika sätt. Exemplen är tagna från aktuella projekt var Moblrn används som plattform.

Humana – Ledarträning för mellanchefer i komplexa situationer 

Humana är ett Sveriges ledande företag inom privat vård och omsorg. En mycket viktig grupp inom Humana är mellancheferna med ansvar för dels de personliga assistenterna samt för att den assistansberättigade får en kvalitativ assistans. Denna grupp ställs ofta inför utmanande situationer där tydlig och ödmjuk kommunikation är av stor vikt. Syfte med mikroutbildningen är att stötta cheferna i att bli tryggare och tydligare i sin kommunikation i komplexa situationer. Målet är att skapa en bättre arbetssituation med mindre stress för cheferna.

Erika Kjellberg, Humana Akademin önskar välkommen till mikroutbildningen

Gyproc – Produktutbildning i mobilen når säljare i över 100 varuhus

SAMSUNG CSC
“Gyproc-killen” från film inspelning

Gyproc är ett av många bolag inom Saint Gobain. Gyproc levererar gipsskivor till ett stort antal byggvaruhus runt om i Sverige. Att utbilda säljare i ett hundratal varuhus runt om i landet är ingen enkel uppgift. Gyproc vill genom ett format för mikroutbildning hjälpa säljare ute i byggvaruhusen att ställa rätt frågor till kunden för att varje kund ska bli rekommenderat rätt produkt. För att på så sätt skapa ökad kundnöjdhet och försäljning.

Swedavia – Mobilen som kanal för kravutbildning inom arbetsmiljö

swedavia_logo_rgb_posEn kravutbildning inom arbetsmiljö är stor och omfattande. Som ledare kan det vara svårt att ta in alla regler och föreskrifter. Swedavia väljer nu att komplettera sin obligatoriska arbetsmiljöutbildning med träning i mobilen. Ledarna får köra en tre veckor lång mikroutbildning som skapar digital involvering kring kärnfrågor av speciell vikt för Swedavia.Syftet är att säkra uppfyllnad av kraven på chefernas kunskap om arbetsmiljö.

Phils Burger – Introduktions- och serviceutbildning till nyanställda – direkt i medarbetarens mobil

Skärmavbild 2017-02-22 kl. 17.56.09

Phils Burger är en ny aktör på den svenska hamburgermarknade. Företaget växer och nyanställda ska varje dag läras upp i företagets värderingar, rutiner och ett gott kundbemötande. Phils Burger lanserar inom kort två mikroutbildningar i mobilen. En introduktions – och en serviceutbildning.

 Mikrolärande i mobilen – många användningsområden

 Som dessa exempel visar kan mikroutbildningar användas på många sätt

  • Förbättring av kommunikations- och ledarskapsbeteenden
  • Kravutbildningar inom viktiga områden som t ex arbetsmiljö
  • Onboardingprogram för nyanställda

De närmaste veckorna kommer vi att berätta mer detaljer om mål, upplägg och resultat från dessa initiativ.

Want to know more?

Interested in mobile microlearning and how we can help you to get started !